polityka prywatności i cookies

Właściciel marki Nastrojowo.pl  firma KADI Tomasz Kowalczyk przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników portalu Nastrojowo.pl i jako administrator danych, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Użytkowników w celu ochrony tych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


•    Administrator Serwisu  przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników.
•    Administrator Serwisu  z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
•    Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu Nastrojowo.pl podanych podczas rejestracji  jest KADI Tomasz Kowalczyk z siedzibą w Krakowie, ul. Komandosów 14/25, natomiast administratorami danych osobowych Kupujących są Sprzedający.
•    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikami w ramach obsługi Nastrojowo.pl, do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach portalu Nastrojowo.pl.  Użytkownik  posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
•    Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
•    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników wyrażona zaznaczeniem odpowiedniego okienka wyboru oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Serwis, na stronie Serwisu Użytkownik zobowiązany będzie przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu do złożenia stosownych oświadczeń w tym zakresie.
•    Zgodnie z par. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych  Administrator Danych Osobowych wdrożył  dokumentację przetwarzania  danych osobowych, na którą składa się:
- polityka bezpieczeństwa
- instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
•    Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od innego Użytkownika. W przypadku złamania niniejszego postanowienia Serwis ma prawo zawiesić lub usunąć konto Użytkownika, jak również dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych w k.c.
•    Bez pisemnej zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie jakichkolwiek  informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu. W przypadku złamania niniejszego postanowienia Serwis ma prawo zawiesić konto użytkownika oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych w k.c..
•    Nastrojowo.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
•    Nastrojowo.pl stosuje pliki "cookies",  a informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez Użytkowników.
 

 
w górę