reklamacje i zwroty

•    Reklamacje związane ze świadczeniem przez Administratora usług elektronicznych  za pośrednictwem Serwisu Sprzedający winien składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres nastrojowo@nastrojowo.pl lub pisemnie na adres ul Komandosów 14/25, 30-334 Kraków.
•    W opisie reklamacji powinny się znaleźć następujące informacje dotyczące: przedmiotu reklamacji, a w szczególności  rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, roszczenia Użytkownika, oraz danych kontaktowych Użytkownika.
•    Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.


•    Nastrojowo. pl NIE JEST sprzedawcą  przedmiotów i usług oferowanych w portalu, zatem w przypadku reklamacji Towarów lub Usług Kupujący zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu za Sprzedającym.

Każdy sprzedający powinien w swoim sklepie udostępnić zasady reklamacji i zwrotów towarów i usług przez niego oferowanych.

 
w górę